FacebookTwitterRSS Feed

 

2016–2017 mokslo metų gimnazijos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo antros dalies, vidurinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymą grupinio ar pavienio mokymosi formomis, kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.
Gimnazijos  ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose (toliau – Bendrosios programos) apibrėžtais mokinių pasiekimais, Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773), Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas), Formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos švietimo ir ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-766, Mokinių mokymo stacionarinėje asmens priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405, Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-1090/A1-314 „Dėl profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2012, Nr. 105-5347), Žmogaus saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668), Sveikatos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290 (Žin., 2012, Nr. 105-5347), Pilietinio ir tautinio ugdymo 2016–2020 m. Tarpinstituciniu veiksmų planu, ŠMM 2016-03-25 įsakymas Nr. V – 237, gimnazijos  strateginiais tikslais, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir gimnazijai skirtas mokymo lėšas.
Mokinių mokymosi rezultatai, pasiekimai brandos egzaminų, PUPP, įvairaus lygmens konkursuose, varžybose ir olimpiadose rodo, kad ugdymo planas 2015–2016 mokslo metais įgyvendintas tikslingai.

 

 

Pamokų laikas

Pamoka Laikas
1 08.00-08.45
2 08.55-09.40
3 09.50-10.35
Pertrauka (20 min.)
4 10.55-11.40
Pertrauka (30 min)
5 12.10-12.55
6 13.05-13.50
7 14.00-14.45
8 14.55-15.40

Kalendorius

<<  Gegužės 2018  >>
 Pi  A  T  K  P  Š  S 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

„Sveika mokykla“

sveika mokykla

  

Kauno bendruomeniniai šeimos nariai

paslaugosnamai

Šeimų akademija

seimu akademija

 

„Perpetuum Mobile“

„Pelėdžiukas“

Vaizdo pamokos

vaizdopamokos

Svetainės medis

Parama gimnazijai 2 proc.

Facebook gimnazijos puslapis

facebook

Abiturientams

Dešimtokams

iqes logo sublinelt

Teisės aktai

Prisijungimas

Mus rasite

Svetainės lankytojai

Šiandien 1034

Vakar 222

Praeitą savaitę 1796

Praeitą mėnesį 4565

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 47 svečiai ir nėra prisijungusių narių

© VDU „Rasos“ gimnazija 2017. Visos teisės saugomos.

Template designed by JoomlaShine.com