Ateitininkai

16. 04. 25
Atnaujinta: 14 Rugsėjis 2018

Ateitininkai
Vadovė S.Zuozaitė

2017 m. gruodžio pabaigoje su ateitininkų būreliu organizavome adventinį rytmetį VDU „Rasos“ gimnazijos bendruomenei „Ateik į Dievo Karalystę“. Nuo 2017 m. lapkričio mėn. kartą į mėnesį apsilankome Panemunės senelių namuose: ten įtraukiame senelius į įvairias veiklas, rankdarbius, žaidimus, dainas ir giesmes. Prieš Didžiąją savaitę organizavome filmo „Nojus“ peržiūrą ir aptarimą. Ateitininkų būrelio aktyvistas Rapolas Urbonas Velykų atostogų metu dalyvavo moksleivių ateitininkų Pavasario akademijoje ir federacijos suvažiavime.

ateitininkai (1) ateitininkai (2)

Gimnazijos ATEITININKAI – tai  drąsus ir džiaugsmu švytintis jaunimas, kurie  per bendrą veiklą, iškylas ir keliones tampa draugais.  „Mes tikime, meldžiamės, ieškome tiesos ir gyvenimo prasmės.  Dalinamės džiaugsmu ir vargais “, – sako Ieva, jau nuo pirmos gimnazijos klasės tapusi būrelio nare.  Ateitininkai siekia būti žmonėmis, kurie keičia pasaulį, o ne pasaulis keičia juos. „Pasaulis – mums pirmiausia mūsų šeima, mūsų klasė ir mūsų artimoji aplinka, miestas, valstybė“, – teigia Emilija.

Ateitininkų šūkis „Visa atnaujinti Kristuje!“, todėl  siekiame nešti Kristaus dvasią ten, kur vyrauja tikėjimo atšalimas ir žmogiškumo stoka.  Ateitininkai stengiasi savo gyvenime vadovautis 5 principais. Tai – katalikiškumas, inteligentiškumas, šeimyniškumas, visuomeniškumas, tautiškumas. Gimnazijos ateitininkų veikla – tai kasdieninė malda gimnazijoje per ilgąją petrauką, susitikimai pokalbiams ir diskusijoms, savanoriavimas paramos akcijose,  kelionės, dalyvavimas rekolekcijose, įvairiuose katalikiškuose renginiuose.  Ateitininkų labai laukiamos  išvykos į Šiluvą, Tiberiados brolių vienuolyną, Vilniaus šventoves.

„Gera rasti draugų, kurie mato daugiau nei savo poreikius, kurie kelia sau aukštesnius siekius, kurie ieško Dievo ir nori tobulėti ir nešti šviesą ten, kur yra tamsa... “, – sako Gabrielė, pridurdama, kad ateitininkų būrelyje yra laukiamas kiekvienas toks, koks yra.

ateitininkai (2)

ateitininkai (3)

ateitininkai (6)

Svetainės medis

Mus rasite