Vizija, misija, tikslai


Vizija

Moderni ir saugi gimnazija, kurioje teikiamas aukštos kokybės ugdymas, grįstas klasikine mokymo samprata, siekianti, kad kiekvienas mokinys pagal gebėjimus įgytų šiuolaikines kompetencijas.

 Misija

  • Teikti aukštos kokybės pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą 15-19  metų jaunuoliams iš visos Lietuvos, užtikrinti ugdymo sėkmę ir aukštus rezultatus.
  • Ugdyti brandžią ir išsilavinusią  asmenybę, orientuotą į universitetines studijas.
  • Gimnazijos formaliojo ir neformaliojo ugdymo programas kreipti į visapusišką asmenybės ugdymą.

Tikslai

  • Įtraukti visą gimnazijos bendruomenę į gimnazijos kultūros plėtrą.
  • Gerinti ugdymo (si) kokybę. 
  • Kurti modernią ir saugią  gimnazijos aplinką.

Svetainės medis

Mus rasite