Svetainės informacijos rodyklė

Mokinių pažangos aptarimas

Atnaujinta: 29 kovo 2019
Parašyta 23 balandžio 2016
Peržiūros: 6805

Mokinių pažangos aptarimas

  • Ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį 11,12 klasėse, 9,10 klasėse kartą per trimestrą per tėvų dienas ir tėvų susirinkimus.
  • Per individualius pokalbius.
  • Gimnazijos duotu telefonu.
  • Tėvai apie ugdymosi rezultatus informuojami elektroniniame dienyne https://www.tamo.lt. Atsisakyti pažymių lapo – mėnesio lankomumo ir pažangumo ataskaitų, gavus tėvų raštišką sutikimą-patvirtinimą, kad savarankiškai seks informaciją elektroniniame dienyne apie vaiko pažangumo ir lankomumo pasiekimus (Neturintiems prieigos prie interneto, klasės auklėtojai pateikia popierines ataskaitas).

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 76 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Mus rasite