Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos

Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos

  • Teikia pirmąją medicininę pagalbą.
  • Teikia metodinės konsultacijas mokytojams, gimnazistams, jų tėvams.
  • Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleidžia šią informaciją (gimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.
  • Padeda gimnazistams ugdytis asmens higienos įgūdžius.
  • Dalyvauja gimnazijos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose gimnazistų psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
  • Vertina gimnazijos aplinkos ir sąlygų atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
  • Prižiūri gimnazijos sporto varžybas.
  • Prižiūri gimnazistų nemokamo maitinimo organizavimą.
  • Seka gimnazistų sveikatos būklę.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Daivos Plerpaitės kontaktinė informacija:
tel. 8-37 312188

Darbo laikas

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka
I, II, III, IV 08.00 - 16.30 12.00- 12.30
V 08.00 - 14.30