Specialistų paslaugos


Psichologo praktinio darbo gimnazijoje kryptys: 

 • 1-ojoje gimnazijos klasėje - santykių, kūrybiškumo, gabių vaikų savęs atskleidimo, adaptacijos gimnazijoje problemos.
 • 2-ojoje gimnazijos klasėje - tolesnio mokymosi ir pasirinkimo problemos.
 • 3-ojoje gimnazijos klasėje - individualumo, identiškumo, brandumo, priklausomybių (narkomanijos) problemos, emocinės krizės.
 • 4-ojoje gimnazijos klasėje - tolesnio mokymosi pasirinkimo ir savarankiškumo problemos

Psichologo teikiamos paslaugos

 • Gimnazijos psichologės darbo tikslas – rūpintis gimnazijos bendruomenės psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų  sudarymu.
 • Konsultavimas – tai pagrindinė mokyklos psichologės veiklos kryptis. Konsultuojama siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus. Mokyklos psichologė dažniausiai pateikia rekomendacijas ir moko ugdymo proceso dalyvius tiesioginio poveikio būdų, bendradarbiauja su tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais), pedagogais, švietimo, vaikų globos įstaigų vadovais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis.
 • Psichologinis įvertinimas – tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais.
 • Tyrimas – tai mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė; rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.
 • Psichologinis švietimas – tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

Gimnazijos psichologės Kristinos Keturakytės  (vaduoja Jolitą Markauskienę), priėmimo ir konsultacijų darbo laikas

Psichologė Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Kristina Keturakytė
124A kab.
e.mail: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

12.00-14.00
14.45-15.45 

12.30-16.30

10.00-12.00
12.30-14.30

10.00-12.00
12.30-14.30

08.45-12.45


Socialinio pedagogo teikiamos paslaugos

Gimnazijos socialinė pedagogė siekia padėti  įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, rūpinasi jo saugumu mokykloje bei sudaro prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. Kartu su kitais pedagoginiais darbuotojais, klasių vadovais, kitais specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais), gimnazijos bendruomene vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius, konsultuoja, sprendžia netinkamo elgesio, lankomumo, pažangumo ir kt. problemas, numato pagalbos būdus ir formas. Organizuoja mažas pajamas turinčių mokinių nemokamą maitinimą ir važiavimo išlaidų kompensavimą užmiestyje gyvenantiems mokiniams.

Gimnazijos socialinės pedagogės Ritos Damaševičienės priėmimo ir konsultacijų darbo laikas

Socialinė pedagogė Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis

Rita Damaševičienė
215 kab.
e.mail: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
tel. +370 37 312397

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-16.00

08.00-14.30

Pietų pertrauka  12.00-12.30 val.


Sveikatos priežiūros specialisto teikiamos paslaugos

 • Teikia pirmąją medicininę pagalbą.
 • Teikia metodinės konsultacijas mokytojams, gimnazistams, jų tėvams.
 • Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleidžia šią informaciją (gimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.
 • Padeda gimnazistams ugdytis asmens higienos įgūdžius.
 • Dalyvauja gimnazijos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose gimnazistų psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Vertina gimnazijos aplinkos ir sąlygų atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams.
 • Prižiūri gimnazijos sporto varžybas.
 • Prižiūri gimnazistų nemokamo maitinimo organizavimą.
 • Seka gimnazistų sveikatos būklę.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Daivos Plerpaitės darbo laikas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė
e.mail: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
tel. +370 67693656

Pirmadienis   Antradienis Trečiadienis  Ketvirtadienis   Penktadienis
 08.00-16.30  08.00-16.30  08.00-16.30  08.00-16.30  08.00-14.30

Pietų pertrauka 12.00- 12.30 val.

 

Svetainės medis

Mus rasite