pedagogai_seni


  • Pedagogų tel. Nr. 8-37 312364, e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
  • Psichologė Kristina Keturakytė, e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  (vaduoja Jolitą Markauskienę)
  • Socialinė pedagogė Rita Damaševičienė, e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

mokytojai 2018 2019

Pavardė, vardas Kategorija Išsilavinimas, specialybė
Tikyba, etika
Misevičius Jonas Metodininkas, etika.
Folkloro studijos „Lygaudė“ vadovas
Aukštasis, KTU (Radijo aparatūros konstravimas ir gamybos technologija), KTU (Edukologija)
Mackelienė Milda Metodininkė, tikyba Aukštasis, VDU (Psichologija), VDU (Teologija), VDU magistrė (Edukologija)
Juškienė Violeta Metodininkė, tikyba
Mokinių komiteto vadovė
Aukštasis, KTU (Inžinierė-technologė), Aukštesnioji katechetų mokykla, VDU magistrė (Edukologija). Etikos ir tikybos mokytoja.
Roževičienė Daiva Metodininkė, etika Aukštasis, KTU (Inžinierė technologė), VPU (Mokytoja)
Zuozaitė Skaidrė Vyresnioji mokytoja,
tikyba.
Ateitininkų būrelio vadovė
Aukštasis, VDU magistrė (Religijos pedagogikos studijos)
     
Lietuvių kalba
Marojan Vitalija Metodininkė Aukštasis, VU (Filologija)
Rakauskaitė Rita Metodininkė Aukštasis, VU (Lietuvių k. ir literatūra)
Armonienė Genovaitė Ekspertė Aukštasis
Tuminauskienė Audronė Vyresnioji mokytoja Aukštasis, VU (Lietuvių filologija)

Vilija Mataitė Grigaitienė

Vyresnioji mokytoja

Aukštasis, KU (Lietuvių filologija ir latvių kalba), KU magistrė (Literatūrologijos studijos)

Žukauskienė Laimutė Ekspertė Aukštasis, VPU (Lietuvių k. ir literatūra)
Rita Richter Ekspertė Aukštasis, VU magistrė (Lietuvių filologija)
Bartaševičienė Vilma Ekspertė Aukštasis, VU (Lietuvių k. ir literatūra), VDU magistrė (Lietuvių filologija)
Viliokaitienė Asta Metodininkė Aukštasis, Lietuvos konservatorija (Lietuvių kalba ir literatūra).
Matematika
Ginetas Bronius Metodininkas Aukštasis, VPU (Matematika)
Drąsutė Jatkonienė Ekspertė Aukštasis, VPU (Matematika)
Mitkevičienė Vilma Ekspertė Aukštasis, VPU (Matematika)
Bareišienė Virginija Ekspertė Aukštasis
Svidinskienė Edita Metodininkė Aukštasis, VU (Matematika), KTU (IT mokytoja)
Vitkauskienė Almina Metodininkė Aukštasis, VPU (Matematika)
Šlikienė Nijolė  Metodininkė Aukštasis, VPU (Matematika)
Butkevičienė Lina Ekspertė Aukštasis, Vilniaus universitetas (Matematikos dėstytoja)
Jankauskienė Jolita Vyresnioji mokytoja Aukštasis
Anglų kalba
Bartuškienė Jolanta Metodininkė Aukštasis, VPU (Anglų k. ir literatūra), VDU magistrė (Edukologija)
Kuktienė Asta Vyresnioji mokytoja Aukštasis
Benetienė Gintarė Ekspertė Aukštasis, VDU (Anglų k. filologija)
Čelkienė Ala Metodininkė Aukštasis, VU (Anglų k. ir literatūra). Anglų filologijos magistrė (JAV)
Januškienė Vaida Metodininkė Aukštasis, VPU (Anglų k.)
Vrubliauskienė Vida Ekspertė Aukštasis
Lukoševičienė Aldona Metodininkė Aukštasis, VPU (Anglų k. ir literatūra)
Navickienė Ilona Metodininkė Aukštasis, VU (Anglų k. filologija)
Saulevičienė Laima Metodininkė Aukštasis, VDU (Anglų k. filologija)
Miliukaitė-Lapinskienė Kristina

Metodininkė (anglų k.)

Aukštasis, VDU (Vokiečių kalba).
VDU magistrė (Edukologija). 
VDU 
(Socialinių mokslų fakultetas. Anglų kalbos mokytoja).
Fizika
Misevičius Jonas Vyresnysis mokytojas,
folkloro studijos „Lygaudė“ vadovas
Aukštasis, KTU (Radijo aparatūros konstravimas ir gamybos technologija), KTU (Edukologija)
Krašauskienė Reda Vyresnioji mokytoja Aukštasis
Albinas Ivanauskas Ekspertas Aukštasis, VPU (dabar LEU). Vidurinės mokyklos fizikos mokytojas.
Sakalauskas Artūras Metodininkas Aukštasis, VU (Fizika), VDU magistras (Teorinė fizika)
Chemija
Jankauskaitė Lina Metodininkė Aukštasis, VPU (Chemija ir taikomieji darbai)
Černiauskaitė Zita Metodininkė Aukštasis, VPU (dabar LEU). Chemijos ir biologijos mokytoja.
Šležienė Alfreda Salvinija Metodininkė.
Klubo „Profesijų pasaulis“ vadovė
Aukštasis, VU (Chemija)
Zinevičienė Jovita Vyresnioji mokytoja Aukštasis, KTU (Neorganinių medžiagų cheminė technologija, inžinierė-chemikė), VDU (Mokytojo profesinė kvalifikacija)
Informatika
Gedeikienė Virginija Metodininkė Aukštasis, KTU (IT inžinierė sistemotechnikė), VDU (Mokytojo profesinė kvalifikacija), VDU magistrė (Edukologija)
Marcinkevičiūtė Rūta Vyresnioji mokytoja Aukštasis, KTU (Informatika), KTU (Mokytojo profesinė kvalifikacija)
Kelmienė Violeta Ekspertė Aukštasis, KTU (inžinierė matematikė), KTU (Mokytojo profesinė kvalifikacija)
Geografija
Preikšienė Rasa Metodininkė Aukštasis, VU (Geografija), VDU magistrė (Aplinkosaugos organizavimas)
Rakauskienė Gintautė Ekspertė Aukštasis. VPU (dabar LEU). Geografijos ir fizinio auklėjimo mokytojo kvalifikacija.
Staniulienė Irma Metodininkė VPU geografijos bakalauras ir mokytojo kvalifikacija
Istorija
Janulevičienė Teresė Metodininkė.
Gabių vaikų klubo „Perpetuum mobile“ vadovė
Aukštasis, VU (Istorija ir visuomenės mokslas)
Miškinienė Neringa Metodininkė Aukštasis, VU (storija). KTU Sociologijos magistrė
Praniulienė Rasa Genovaitė Metodininkė Aukštasis, VU (Istorija)
Mitrulevičiūtė Jolita Metodininkė Aukštasis, VDU (Istorija)
Kasperavičienė Rita Vyresnioji mokytoja Aukštasis, VPU (Socialinė pedagogika, psichologija), VDU (Istorija), VDU magistrė (Kultūros paveldas ir turizmas)
Rusų kalba
Leonavičienė Lolita Metodininkė  Aukštasis. VU (Rusų k. ir literatūra)
Berezinienė Liudmila Metodininkė Aukštasis, VU (Rusų k. ir literatūra), VDU (Edukologija)
Gaulienė Rūta Metodininkė Aukštasis, VU (Rusų k. ir literatūra), VDU magistrė (Praktinė filosofija)
Prancūzų kalba
Jasionienė Dalia Metodininkė Aukštasis, VU (Romanų-germanų k. ir literatūra)
Vokiečių kalba
Bielskienė Kristina Mokytoja, lektorė Aukštasis
Ispanų kalba
 Savickienė Inga              Vyresnioji mokytoja
Biologija
Kalvinskienė Loreta Metodininkė Aukštasis, LVA (Zooinžinerija), VU (Biologija)
Martinionienė Jolanta Ekspertė Aukštasis, VPU (Biologija ir žemės ūkio pagrindai), VDU magistrė (Ugdymo organizavimas)
Vygintas Miliukevičius Vyresnysis mokytojas Aukštasis, VDU magistras (biologija)
Muzika
Šaučiūnienė Danutė Metodininkė.
Choro „Gaja“ vadovė, dirigentė

Aukštasis,  Šiaulių universitetas (Pradinio mokymo pedagogika ir metodika), Kauno J.Gruodžio konservatorija (Akordeonas)
Inesa Sėmėnaitė Rutkauskienė    
     
Kubrakovskaya Elena Akomponiatorė
Metodininkė

Aukštasis, LMTA (Choro dirigavimas), Kauno J.Gruodžio konservatorija (Fortepijonas)

Baranauskas Ramūnas Meno vadovas, choro vadovas  
Dailė, braižyba
Zakarkienė Birutė Metodininkė.
Dailės studijos „Erdvės“ vadovė
Aukštasis, Šiaulių universitetas (Piešimas, braižyba ir darbai)
Šležaitė Milda Metodininkė.
Dailės būrelio „Mozaika“ vadovė

Aukštasis, VDA (Tapyba), Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto magistrė (Tapyba), VDA magistrė (Dailės istorijos edukologija)
Reneckytė Eglė Mokytoja.
Būrelio „Dizaino paslaptys“ vadovė
Aukštesnysis, Kauno kolegija (Dailės pedagogika).

Technologijos

Zuzevičius Kazimieras Metodininkas Aukštasis, VPU (Techninės disciplinos ir darbai)
Andrulienė Stanislava Metodininkė.
Samarietiškos veiklos būrelio „Atjauta“vadovė
Aukštasis. Šiaulių universitetas (Pradinio mokymo pedagogika ir metodika)
Ekonomika
Kublickienė Inga Metodininkė Aukštasis. KTU (Inžinerinė ekonomika ir vadyba), KTU (Mokytojo profesinė kvalifikacija)
Kūno kultūra
Rolskis Gintaras Metodininkas.
Sporto būrelio vadovas
Aukštasis, LKKA (Kūno kultūra)
Rakauskienė Gintautė Ekspertė Aukštasis, VPU (Geografija-kūno kultūra)
Uvarovienė Rasa Metodininkė.
Sporto būrelio vadovė
Aukštasis, LKKA (Kūno kultūra), LKKA magistrė (Sporto fiziologija)
Kentra Tomas Metodininkas.
Sporto būrelio vadovas
Aukštasis, LKKA (Kūno kultūros mokytojo ir edukologijos bakalauro laipsnis), LKKA magistras (Edukologija)
Šokiai
Šablauskienė Džineta Metodininkė.
Šiuolaikinių šokių grupės „Raselė“ vadovė
Aukštasis, LMTA (Šokio edukologija)
Drama
 Vaivadaitė Reda Meno vadovė, renginių režisierė  
Folkloro studija
Braziulienė Vita Folkloro studija
Ekspertė
Aukštasis, VU (Istorija)

Svetainės medis

Mus rasite