Iškilminga ir linksma Brandos atestatų įteikimo šventė „Ir štai pagaliau atėjo ta akimirka...“

18. 07. 23
Peržiūros: 1618

Liepos 17-tą dieną Vytauto Didžiojo universiteto Didžiojoje salėje 23-iajai gimnazijos abiturientų laidai iškilmingai buvo įteikti 235 ypatingi brandos atestatai, papuošti Lietuvos šimtmečio ženkleliu „Atkurtai Lietuvai 100“.
Šia reikšminga proga Didžiojoje universiteto salėje, nuskambėjus „Rasos“ gimnazijos himnui ir iškilmingai įnešus gimnazijos vėliavą, paskutiniame mokykliniame renginyje abiturientus sveikino ir gerais mokymosi rezultatais džiaugėsi gimnazijos direktorius Artūras Sakalauskas.
Jis palygino egzaminų maratoną su pasaulio futbolo čempionatu: „Krito įvarčiai į vartus, krito ir šimtukai, bei puikūs įvertinimai į mūsų gimnazijos sąskaitą“.

Direktorius paskelbė valstybinių egzaminų lyderius:
4A klasės abiturientę Jogailę Markevičiūtę, kuri gavo net 4-is šimtukus.
isleistuves (19)

3-is šimtukus gavo Mantas Jurkša 4C
Po 2-šimtukus surinko: Dovydas Balčiūnas 4B, Karolis Balčiūnas 4C, Ieva Borovskytė 4B, Gytis Laužadis, Gerda Petrošiūtė, Ignas Surgelis 4D.
Po vieną šimtuką iš įvairių dalykų surinko dar 19-ka abiturientų.

Gimnazijos direktorius įteikė Švietimo ir Mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės Padėkos raštą už ilgametį nuoširdų darbą matematikos mokytojui Raimondui Skučui, šiemet išeinančiam į užtarnautą poilsį. Gausiais aplodismentais abiturientai ir tėvai dėkojo visų gerbiamam ir nusipelniusiam mokytojui – matematikos virtuozui.

isleistuves (14)

Susirinkusieji tylos minute pagerbė buvusį ilgametį gimnazijos meno vadovą, kūrybingą renginių režisierių, mokinių ir mokytojų labai mylimą, Amžinybėn iškeliavusį, a+a Arūną Žemaitaitį.

23-iosios laidos abiturientus sveikino Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai Iveta Kalkauskaitė ir Raimondas Baranauskas, Vytauto Didžiojo Universiteto Tarptautinių ryšių prorektorė, Lietuvių kalbos katedros profesorė Ineta Dabašinskienė, abiturientų tėveliai Aušra Karkauskaitė ir Voldemaras Giedrimas. Abiturientų vardu tėvams ir mokytojams dėkojo ir apie nueitą savo gyvenimo kelią mastė Jogailė Markevičiūtė ir Karolis Balčiūnas.
Visų 4-ių klasių auklėtojai, prieš skaitydami abiturientų pavardes atestatų įteikimui, sakė nuoširdžias, trumpas, linksmas ir šmaikščias kalbas.
Viena jų – 4E klasės auklėtojos Vitalijos Marojan kalba: „Ir štai pagaliau atėjo ta akimirka, kai dvylika mokyklinių metų ištiko „Brisiaus galas“. Prieš akis atsiveria gausios „Vasaros vaišės“ – tik rinkis. Ir net nepajusit, kaip „Miškais ateis ruduo“ ir vėl teks versti naują „Baltos drobulės“ skiautę. Šiandien jūs tikite, kad joje nuguls skambi „Odė jaunystei“... tik ne kartą skambės ir „Pesimizmo himnai“. O kai vis dar  „Vakarėjant [bus] gražios dobilienos“ suprasite, kad gyvenimas yra „Dieviškoji komedija“: jūs tikėjotės susigrumsią su kliūtimis kaip tas „Dovydas prieš Galijotą“, bet, pasirodo, dažniau reikėjo „Įveikti save“; o šviesios ir kilnios „Vizijos“ kasdienybėje virto banalokomis ir lėkštomis „televizijomis“... Gyvenimui būdinga „Metamorfozė“. Bet nepaisant visko, svarbiau yra klausti savęs ne „būti ar nebūti“, o „kaip būti?“. Kaip būti, kad neliktumėte „Svetimas“ „Prie didelio kelio“, kad nereiktų kukliai tūnoti „Altorių šešėly“? Būkite taip, kad gyvenimas nepralėktų pro šalį „lyg apšviestas traukinys“.
Būkite taip, kad kasdien auštant „Aušrai“ lyg „Varpo“ dūžiai mintyse skambėtų kvietimas „Labora!“ „Labora!“ savo, savo vaikų ir savo šalies gerovei...“

Mieli, abiturientai, tai buvo paskutinės Jums skirtos literatūros ir gyvenimo pamokos. Geros kloties ir aukšto skrydžio nuoširdžiai linkim Jums visi!

Violeta Juškienė, dektoriaus pavaduotoja ugdymui

 • isleistuves (16)
 • isleistuves (27)
 • isleistuves (23)
 • isleistuves (12)
 • isleistuves (7)
 • isleistuves (3)
 • isleistuves (33)
 • isleistuves (6)
 • isleistuves (2)
 • isleistuves (32)
 • isleistuves (17)
 • isleistuves (26)
 • isleistuves (22)
 • isleistuves (13)
 • isleistuves (4)
 • isleistuves (34)
 • isleistuves (28)
 • isleistuves (19)
 • isleistuves (30)
 • isleistuves (15)
 • isleistuves (24)
 • isleistuves (20)
 • isleistuves (8)
 • isleistuves (11)
 • isleistuves (14)
 • isleistuves (25)
 • isleistuves (21)
 • isleistuves (9)
 • isleistuves (10)
 • isleistuves (5)
 • isleistuves (29)
 • isleistuves (1)
 • isleistuves (18)
 • isleistuves (31)

Svetainės medis

Mus rasite