Svetainės informacijos rodyklė

Profesinis orientavimas

Atnaujinta: 23 Lapkritis 2018
Parašyta 27 Balandis 2016
Peržiūros: 2460

Profesinio orientavimo paslaugos 

Gimnazijoje teikiamos profesinio orientavimo paslaugos, kuriomis ugdomos mokinių savęs ir karjeros galimybių pažinimo, taip pat karjeros planavimo bei įgyvendinimo kompetencijos. Šias paslaugas teikia gimnazijos psichologės ir socialinė pedagogė. Profesinį orientavimą kuruojanti gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui S. Šležienė gimnazistus bei jų tėvus (globėjus) konsultuoja egzaminų, stojimų ir studijų programų klausimais.

Mokiniams gimnazijoje teikiamos šios ugdymo karjerai paslaugos:

  • Individualios/grupinės konsultacijos
  • Užsiėmimai, paskaitos, seminarai
  • Profesinio veiklinimo renginiai.

Konsultacijų laikas derinamas individualiai su psichologe K.Keturakyte (121A kab.), socialine pedagoge R.Damaševičiene (215 kab.), direktoriaus pavaduotoja S.Šležienė (209 kab.).

Mus rasite