Vaiko gerovės komisija

16. 04. 24
Atnaujinta: 06 lapkričio 2018
Parašyta 24 balandžio 2016
Peržiūros: 2081

VDU „Rasos“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos sudėtis:

 • Pirmininkas: Violeta Juškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • Pirmininko pavaduotojas: Rita Damaševičienė, socialinė pedagogė
 • Sekretorius: Daiva Plerpaitė, visuomenės sveikatos specialistė

Nariai:                                                  

 • S.Šležienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • E.Svidinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • K.Keturakytė, psichologė
 • A.Tuminauskienė, lietuvių k. mokytoja
 • D.Roževičienė, etikos mokytoja
 • K.Zuzevičius, technologijų mokytojas
 • D.Šablauskienė, šokių mokytoja
 • B.Ginetas, matematikos mokytojas
 • L.Butkevičienė, matematikos mokytoja
 • B.Zakarkienė, dailės mokytoja
 • K.Bielskienė, vokiečių kalbos mokytoja

Mus rasite