Vaiko gerovės komisija


VDU „Rasos“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, prevencinį darbą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos sudėtis:

 • Pirmininkė Asta Viliokaitienė
 • Pirmininko pavaduotojas: Rita Damaševičienė, socialinė pedagogė
 • Sekretorius: Daiva Plerpaitė, visuomenės sveikatos specialistė

Nariai:                                                  

 • S.Šležienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • E.Svidinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 • K.Keturakytė, psichologė
 • D.Roževičienė, etikos mokytoja
 • K.Zuzevičius, technologijų mokytojas
 • R.Uvarovienė, kūno kultūros mokytoja
 • B.Ginetas, matematikos mokytojas
 • M.Mackelienė, tikybos mokytoja
 • M.Šležaitė, dailės mokytoja
 • K.Bielskienė, vokiečių kalbos mokytoja
 • R.Marcinkevičiūtė, IT mokytoja
 • I.Baužaitė, pedagogo padėjėja

Svetainės medis

Mus rasite