Mokinių pažangos aptarimas


Mokinių pažangos aptarimas

Gimnazistai, mokslo metų pradžioje išsikelia mokymosi ir asmeninio tobulėjimo tikslus. Po I pusmečio jie matuojasi individualią pažangą, jeigu reikia, gali koreguoti išsikeltus mokymosi tikslus. Pasibaigus mokslo metams kiekvienas gimnazistas, kartu su auklėtoju reflektuoja asmeninę pažangą.

Vykdoma gimnazisto individualios pažangos stebėsena. Mokslo metų pradžioje, I ir II klasėse klasės auklėtojas organizuoja individualius  trišalius  pokalbius su auklėtiniais bei jų tėvais.

Individualią pažangą tėvai aptaria su dėstančiais mokytojais per tėvų dienas, esant reikalui  kontaktuoja per Tamo  dienyną.

Auklėtojai kiekvieno gimnazisto mokymąsi aptaria:

  • per  tėvų susirinkimus.
  • per individualius pokalbius.
  • gimnazijos duotu telefonu.

Tėvai apie ugdymosi rezultatus informuojami elektroniniame dienyne https://www.tamo.lt.

Tėvai apie vaiko pažangumą ir lankomumą seka informaciją elektroniniame dienyne (Neturintiems prieigos prie interneto, klasės auklėtojai pateikia popierines ataskaitas).

Svetainės medis

Mus rasite